Det svåra samtalet…

Nio av tio chefer som jag träffar upplever att det är utmanande med ”svåra” samtal. Kanske är det filtrerat genom mina glasögon och erfarenheter. 

Men att justera och återkoppla på oönskat beteende, agera på saker som begynnande konflikter mellan personal, psykisk ohälsa och misstänkt missbruk är det som chefer ofta drar sig för att göra. Det är ”lättare” att attestera löner i lönesystemet före att ta ett samtal med en medarbetare som sliter med sin hygien eller dåligt mående som tenderar att gå ut över resten av personalgruppen.

Det som mina kunder ofta för upp som en anledning till att de drar sig för att ha samtalet är att såra mottagaren eller att man inte vet hur man ska framföra budskapet, vilket är fullt förståeligt.

Empati är den viktigaste ledaregenskapen enligt forskningen skriver Forbes i en intressant artikel, väl värd att läsa. Länk till den hittar du längre ner i inlägget. Att kunna känna in och förstå den andras situation är vägen till ett gott resultat i verksamheten, det öppnar upp till trygghet som i sin tur banar väg för kreativitet och innovationsförmåga i personalgruppen. 

Men, det kommer alltid med ett men. Om jag känner in den andra så mkt att jag inte tar i de svåra samtalen riskerar jag som ledare att praktisera ett så kallat ”Låtgå” ledarskap. 

And trust me, det är förödande för den psyskosociala arbetsmiljön, kulturen och stämningen i gruppen. Och i det långa loppet produktiviteten och resultatet i verksamheten.

För det är när vi lämnar oönskade beteenden, konflikter och psykisk ohälsa som de tenderar att få fäste och breda ut sig. Om du däremot som ledare ser och agerar på det visar du på kurage, integritet och respekt. Förutsatt att du gör det på ett bra sätt. Och det behöver inte vara svårt.

  1. Se till att återkoppla i närtid till situationen och händelsen.
  2. Förbered dig genom att ha noterat fakta från situationen. 
  3. Sätt därefter en intention, dvs en riktning för samtalet. Det kan vara att, jag gör mitt yttersta för att skapa en trygg miljö där medarbetaren får möjlighet att ge sin syn på situationen.”
  4. Välj en plats att träffas på som är trygg för er båda.
  5. Prata utifrån ett jag budskap och sätt dig bokstavligen på händerna och lyssna förutsättningslöst på vad medarbetaren har att säga.
  6. Förmedla vad du vill se för beteende istället.
  7. Be mottagaren att summera vad denne tar med sig från samtalet, på så vis får du en check på vad som landande.
  8. Följ upp, följ upp och följ upp.
  9. Och kom ihåg att det är okej med olika perspektiv men med en tydlighet vilken kodex som gäller för er arbetsplats. 

Och kom ihåg, få blir mästare över en natt. Det krävs träning😊

Länken till artikeln hittar du här: 

Empathy Is The Most Important Leadership Skill According To Research (forbes.com)

Linda

Linda

Ledartränare och beteendevetare, alltid nyfiken och med fokus på utveckling, ledarskap och relationer. Hur vi kan nyttja vår fulla potential i rätt kontext och med rätt mix människor runt oss.

Kategorier

 

Arkiv

 

Nyfiken på att jobba tillsammans?

Denna hemsida använder kakor. Läs mer.