Att leda sig själv och andra

Behövs mer inlägg och åsikter kring ämnet ledarskap kan man ju fråga sig. Googla ledarskap och du kommer få cirka 4,2 miljoner träffar. Vi pratar om ledarskap i näringslivet, i idrotten och inom politiken för att nämna några världar. Olika infallsvinklar, teorier och studier. Jag vill med följande rader varken jämföra eller djupdyka i existerande teorier eller studier kring ledarskap. Det finns de som är betydligt bättre lämpade att göra det. Däremot vill jag förenkla och väcka tanke om det ledarskap vi bär varje dag oavsett var i samhället och näringslivet vi befinner oss.

Som sagt, ledarskap utövar vi varje dag oavsett titel och roll. Från det vi stiger upp tills vi lägger oss. I våra privata liv, familjesituationer och på fritiden, i arbetet och under träningspasset. Men få av oss är medvetna om just den vinkeln. Vissa av oss har ett kopplat mandat till ledarskapet, ett chefskap med ansvar utsedda att leda en arbetsgrupp eller verksamhet.

Att vi lever i ett samhälle med verksamheter där hjulen snurrar allt snabbare är inget nytt. Generellt håller vi ett högt tempo där vi går och springer från möte till möte, från jobbets späckade agenda till fritidens fyllda kalender. Årligen konstaterar myndigheter, arbetsmarknadens parter och politiker att vår ohälsa ökar i samhället och på våra arbetsplatser. Det är en komplex fråga med många bottnar och förklaringar som inte ämnas besvaras här. Klart står dock att ledarskapet har en stor påverkan på vår hälsa och arbetsmiljö samt verksamhetens utveckling.

Och vi behöver lyfta ledarskapet på våra arbetsplatser. Ledaren och chefen äger ett stort ansvar i att skapa förutsättningar för god arbetsmiljö, hälsa och utveckling på arbetsplatsen. Men det krävs även ett lyft av medarbetarskapet, en vilja att ta ansvar och vara delaktig från respektive individ. I ett föränderligt näringsliv med alltmer utsatt konkurrens och snabbare teknikutveckling är ledarskapet och medarbetarskapet ett måste! Ett ledarskap som väcker engagemang, kreativitet och ger riktning till de mänskliga resurserna som faktiskt är de som möjliggör leveransen av varorna eller tjänsterna. Och så klart ett högre medarbetarskap hos samtliga individer att förädla och utveckla det ansvar som ledaren ger.

När jag ska leda andra måste jag kunna leda mig själv. Allt ledarskap börjar hos mig själv, oavsett vem jag är eller vad jag gör, oberoende samhällsposition och var det gäller, på fritiden, i hemmet eller på jobbet. Så hur gör jag för att lyfta mitt ledarskap eller medarbetarskap? Nummer ett, en medvetenhet om att jag leder mig själv dagligen. Nummer två är att avsätta tid för reflektion kring mitt ledarskap. Tid är inget du får, den får du helt enkelt ta dig i den hektiska vardagen, vilket faktiskt är ett första steg till att lyfta just ditt ledarskap.

Här kommer tre frågor att strukturera dina tankar kring när du utvecklar dig själv, oavsett om du har ett chefskap med mandat att leda andra, ett informellt ledarskap eller enbart leder dig själv i vardagen:

  • När leder jag mig själv och andra? I vilka situationer.
  • Vad behöver jag för att kunna leda mig själv och andra?
  • Och vad vill jag åstadkomma med mitt ledarskap, hur vill jag uppfattas?

Och kom ihåg, keep it simple! Första svaret som dyker upp är ofta det mest vägledande.

Tack för din tid och lycka till på vägen mot högre medvetande och utveckling av ditt ledarskap!

Linda

Linda

Ledartränare och beteendevetare, alltid nyfiken och med fokus på utveckling, ledarskap och relationer. Hur vi kan nyttja vår fulla potential i rätt kontext och med rätt mix människor runt oss.

Kategorier

 

Arkiv

 

Nyfiken på att jobba tillsammans?

Denna hemsida använder kakor. Läs mer.