Teamutveckling med Linda

Teamutveckling

Att arbeta tillsammans som grupp är en sak. Att arbeta tillsammans som team lyfter vilket resultat som helst!

Vi har olika talanger, förmågor och kompetenser. Alla behövs i teamet för att få till det där riktigt vassa resultatet, särskilt i förändringstider. Då behöver vi tillgång till allas potential för att lösa kluriga utmaningar, bjuda in till kreativitet och innovation samt ha kul längs vägen.

Men vägen dit är inte alltid spikrak och för det kan behövas en utomstående partner som ser med andra ögon och lotsar rätt när samarbetet uteblir eller skaver. Här processleder Femade utifrån NÖHRA modellen, som en är en målstyrd coaching process med syfte att skapa insikter och handlingskraft tillsammans. 

Första gången jag träffade Linda jobbade hon hos mig som HRBP på ett större solenergiföretag i Värmland.

Jag mötte då en tjej som var vetgirig, oblyg, rak, frågvis och utmanande. Hennes frågor var krävande och tvingade mig att tänka till ordentligt samt fick mig också att ändra på mitt resonemang. Det la grunden för vår relation och min respekt för både henne som person och hennes kompetens.

Flera år senare hade jag en grupp som var ur balans. Pandemin hade utmanat vår verksamhet och vi behövde samla våra krafter och få ihop teamet.

Ett fall för Linda helt enkelt. Jag upplevde nu samma frågvisa och raka person som med utvecklad styrka fick oss att tänka till och hitta rätt. Coaching och raka råd i en kraftfull kombination.
Patric Högström
Hoegstroem Ledarskap AB

Frågor & Svar

En teamutveckling startar alltid med en kartläggning över var ni står idag genom att träffa alla involverade gemensamt och på tumanhand. När vi väl vet utgångsläget, dvs hur alla upplever den nuvarande situationen och relationerna bygger vi vidare team utvecklingen med att ta ut det önskade läget och målbilden gemensamt och därtill tar agerande steg framåt för att nå det. Ofta arbetar vi tillsammans under sex månader och ibland längre beroende på behovet. Vi använder dialogen och coachingmetodiken som grund för att skapa samsyn och fördjupa samarbetet er sinsemellan.