Förändringsledning med Linda

Förändrings­ledning

I en trygg och välkomnande miljö växer medarbetarnas engagemang och kraft att flytta verksamhetens utmaningar framåt och därmed att skapa resultat. Men att skapa den där kulturen och miljön är inte alltid helt lätt.

Upplevelsen av rättvisa, ledarskap, tillgång till information och kommunikation samt befogenheter och mandat är några av de faktorer som påverkar kulturen och det vi kallar för den psykosociala arbetsmiljön.

Vi människor uppfattar saker på olika sätt beroende på vilken erfarenhet vi har med oss i bagaget. Ett första steg kan vara att bli klar över hur kulturen och den psykosociala miljön uppfattas. Femade tillhandahåller förändringsledning från kartläggning av den psykosociala arbetsmiljön till insatser som konflikthantering, enskild coaching och workshops för hela personalgruppen.

Linda är noggrann och lämnar inget åt slumpen gällande förberedelser. Genom hennes förmåga att fråga lyckas hon krama ur oss som kund vad vi vill uppnå för att hon sen ska kunna pricka rätt med sitt innehåll.

"On stage” är hon briljant där hon mixar sin klokskap med det personliga som lockar fram skratt. Hon lämnar också utrymme för eftertanke och vi alla kan nog intyga att vi lämnat eventen fyllda av energi och startklara för förändringar.
Erica Ling
Nyföretagarcentrum SödraVärmland

Frågor & Svar

Den startar alltid med att kartlägga nuläget, endera genom samtal och intervju eller genom ett av mina verktyg för medarbetarundersökning. Vi behöver veta utgångspositionen och nuläget för att därefter sätta till rätt resurser och aktiviteter mot den målbild verksamheten är på väg mot. Intervjuerna och medarbetarundersökningen konstrueras utifrån kontext och situationens behov. Genom samtal eller undersökning får alla involverade dela sin upplevelse av den psykosociala arbetsmiljö så som hur ledarskapet uppfattas, tillgång på information, samarbetet, återkoppling på arbetsprestation och upplevelsen av rättvisa samt särbehandling. Därifrån tar vi action framåt för att skapa en kultur med högt engagemang och motivation.