Ledartränare Linda

Ledarträning

Chefskap är position och ledarskap är relation, där båda behövs för att skapa resultat. Relationer byggs av förtroende där vår förmåga att lyssna och ställa kraftfulla frågor är de centrala delarna utöver vår emotionella intelligens, att möta människor där dem är.

Ett hållbart ledarskap med effekt utgår ifrån en god relation med dig själv där du är klar över dina behov, drivkrafter och värderingar. När du är medveten om det tillsammans med hur dina styrkor och baksidor kommer till uttryck i olika miljöer kommer du att navigera med mera effekt och kraft i ditt ledarskap. Från en trygg bas bygger du starka relationer och med det kommer resultatet på sista raden.

Ledarträning här handlar inte om att göra mera, prestera mera och springa snabbare. Tvärtom vill vi agera smartare och klokare med mera effekt. Ingen träning är den andras lik, förutom att vi startar med ditt inre ledarskap, dvs självledarskapet och rör oss sedan ut mot det yttre ledarskapet, hur vi kommunicerar och ledar andra. Genom verktyg för självinsikt, självkännedom och tydlig målbild arbetar vi tillsammans för att slipa fram autenciteten i ditt ledarskap.

För några år sedan hamnade jag i en situation där både orken och lusten till företagandet tog slut. Genom samarbete med Linda hjälpte hon mig att sätta fingret på problemen på ett mkt professionellt sätt. Jag fick konkreta verktyg att jobba med som ledde till personlig utveckling, tryggare ledare och i sin tur gav mig lusten tillbaka till jobbet.

Linda har ett ofiltrerat och ärligt sätt att se på saker och har förmågan att locka fram egenskaper som stärker din ledarroll. Hon ser inte bara företagaren utan hela människan, vilket var avgörande i min situation.

Jag kan idag se tillbaka på denna tiden och känna att det var min mest utvecklande tid under mina 23 år som företagare, alla borde få ha en Linda med sig när det blåser.
Teres Johansson
Hamnbageriet Kungshamn

Frågor & Svar

En ledarträning startar alltid med en kartläggning av ditt nuläge, det kan vara genom att vi gör en 36o graders utvärdering där du tillsammans med dina medarbetare, dina nyckel kollegor och din närmaste chef gör en utvärdering över dina styrkor och utvecklingsområden. Men det kan oxå vara att vi startar med en workshop där vi går igenom NÖHRA, ditt nuläge och ditt önskade läge samt hinder och resurser. Därifrån tar vi action framåt. Ofta arbetar vi tätt tillsammans under en period av sex till tolv månader för att utveckla både ditt inre ledarskap (självledarskap) och ditt yttre ledarskap anpassat till kontexten du verkar i.

Bra fråga! För det första, du är ju här nu så det är ett tecken i sig. Det andra värt att klura på är, på vilken skala 1 till 10 som du är redo att skruva på dig själv. Dvs, hur redo är du att göra jobbet? För själva arbetet kan jag inte göra åt dig men jag kan accelerera din utveckling och vara ditt bästa stöd under tiden. Och kanske det viktigaste, se till att vi har kul längs resan. Och om det både kittlar i magen vid tanken av att starta och samtidigt känns svindlande är det ett gott tecken. Förändring är tufft men alltid värt det på andra sidan, där ofta en frihet väntar.

Ja, varför ska du inte, brukar jag svara på den frågan. Efter en ledarträning är självinsikten högre, både medvetenheten om dina styrkor och utvecklingsområden samt hur de ter sig i olika situationer. På så vis kommer du agera och navigera framåt med mera effekt, både i jobb och privat och därmed med bibehållen högre energi. Mera tid och lust till att leva så som du önskar.

Du ska välja mig om du känner att vi kan komma att lira gött tillsammans och om du tror att jag både kan utmana dig, motivera dig och ge dig den supporten du behöver för att ta nästa steg som ledare. Vår relation och det förtroende som vi lyckas skapa är det som skapar magin i din utveckling framåt. Visst skulle jag kunna rada upp alla mina utbildningar och erfarenheter här men det är inte det som är avgörande för resultatet vi kan komma att skapa.